Współpraca i partnerzy

Współpraca to większa efektywność, a to szansa na nową jakość dla nas, jako profesjonalistów na rynku nieruchomości.

Naszymi partnerami są:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

w 2023 roku nawiązaliśmy partnerską współpracę z Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z zamiarem współdziałania na rzecz rozwoju i doskonalenia oferty dydaktycznej Uczelni oraz działalności naukowej i eksperckiej.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wrocław i Kalisz
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wrocław i Kalisz

w 2023 roku zawarliśmy trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Zgodnie z celem powstania i obecną misją, Stowarzyszenie stara się mieć wpływ na procesy legislacyjne i regulacyjne.

Jako członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wzmacniamy swój głos wobec władz lokalnych, regionalnych i krajowych, uzyskujemy informacje na temat zmian prawnych, trendów gospodarczych, możliwości finansowania oraz innych istotnych aspektów działalności.

Jednocześnie dbamy na tym forum o godny wizerunek rzeczoznawcy majątkowego, w szczególności swoich członków.

Politechnika Częstochowska w Częstochowie
Politechnika Częstochowska w Częstochowie

W 2023 roku nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Częstochowską w zakresie organizacji wykładów i warsztatów, współdziałania na rzecz rozwoju i doskonalenia oferty dydaktycznej, naukowej i eksperckiej Uczelni. Naszym celem jest również partnerstwo polegające na podejmowaniu inicjatyw i rozwiązań marketingowych popularyzujących działalność Uczelni i Stowarzyszenia.

Umowa zaowocowała już podczas obchodów XXX-Lecia Częstochowskiego Oddziału ŚSRM, na których mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji wykładowców Uczelni.