Artykuły


Okiem rzeczoznawcy

Biegły sądowy

Koleżanki i koledzy, Szanowni biegli, Nikt nie upublicznia i nie dzieli się swoimi porażkami, jednak z uwagi na powagę sprawy postanowiłam opisać sytuację, która dotknęła mnie jako byłego biegłego sądowego, p...

Wielowymiarowa i ponadczasowa wartość drzew leśnych

Wyjątkowa, naturalna, ponadczasowa i wielowymiarowa wartość drzew leśnych opisanych jako przykładowe w niniejszym artykule została przedstawiona przez autora w gronie zawodowym 20-21 września 2019 roku p...
Okiem rzeczoznawcy

Opiniowanie operatów szacunkowych

Działalność Komisji Opiniującąch budzi w naszym środowisku sporo emocji. Z pewnością należałoby ujednolicić w skali kraju zasady postępowania przed Komisją Opiniującą, a zwłaszcza stopień ingerencji zespo...
foto8.jpg
Prawo

51 zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Poniżej przedstawiam w układzie tabelarycznym 51 zmian w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. Zmiany zostały uchwalone dnia 20 lipca 2017, a opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2...
Prawo

Samodzielny lokal mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności

Instytucja odrębnej własności lokalu, obok najmu i spółdzielczych praw do lokali, jest jedną z podstawowych form określających sposób dysponowania zasobami mieszkaniowymi.