Statut STOWARZYSZENIE

Obowiązujący Tekst jednolity Statutu uchwalony został w dniu 25.05.2023 r. przez Walne Zebranie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy 08.08.2023 r.