Karty, programy rabatowe

Poszukując potencjalnych profitów dla naszej społeczności prowadzimy działania zmierzające do pozyskania partnerów zapewniających korzystne zasady korzystania z zakupów czy usług dla członków ŚSRM.

 

Medicover Sport

W marcu 2024 r. Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Medicover Sport, na mocy którego członkowie ŚSRM mogą korzystać z około 4700 obiektów partnerskich Medicover Sport zlokalizowanych w całym kraju. Każdy członek ŚSRM ma prawo do zakupu wybranego pakietu sportowego w bardzo korzystnej cenie. Dodatkowo każdy członek ma prawo zakupić pakiet dla 1 osoby towarzyszącej dorosłej oraz dzieci do lat 15 bez limitu.

W załączonej ofercie znajdują się rodzaje pakietów i ich ceny.

Zakup pakietu musi się odbyć do 15 dnia miesiąca, by był aktywny od 01 dnia miesiąca kolejnego. Minimalny okres abonamentu to 3 miesiące. Rezygnacji i zmian pakietów można dokonywać tylko w 3 miesiącu trwania abonamentu ze skutkiem na kolejny miesiąc. W przypadku braku rezygnacji pakiet jest przedłużany automatycznie na kolejne 3 miesiące. Abonament opłacany jest metodą płatności cyklicznej z pominięciem Stowarzyszenia (opłata za pakiet będzie comiesięcznie pobierana z podanej karty).

Osoby zainteresowane prosimy o mail na adrrs info@srm.com.pl, celem przesłania linku do dedykowanej dla członków ŚSRM strony do zakupu pakietów wraz z niezbędnymi kodami.

Szczegóły na stronie: https://medicoversport.pl/pakiety-sportowe oraz w załączonej ofercie