Składki

Koszty członkostwa to:

  • 500,00 zł - wpisowe (opłata jednorazowa po przyjęciu do Stowarzyszenia)
  • składki członkowskie w wysokości 50,00 zł miesięcznie. Zgodnie z § 15 pkt 3 Statutu ŚSRM składki członkowskie płaci się w ratach kwartalnych nie później, niż do końca danego kwartału.