Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Zgodnie z celem powstania i obecną misją, Stowarzyszenie stara się mieć wpływ na procesy legislacyjne i regulacyjne.

Jako członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wzmacniamy swój głos wobec władz lokalnych, regionalnych i krajowych, uzyskujemy informacje na temat zmian prawnych, trendów gospodarczych, możliwości finansowania oraz innych istotnych aspektów działalności.

Jednocześnie dbamy na tym forum o godny wizerunek rzeczoznawcy majątkowego, w szczególności swoich członków.