Misja ŚSRM STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1981r. pod nazwą "Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach" z inicjatywy grupy biegłych ds. budowlanych z listy Wojewody Katowickiego. Na pierwszym zebraniu, na którym wybrano władze Stowarzyszenia było 22 biegłych, którzy wykonywali wyceny głównie dla celów wywłaszczeniowych.

Cele jakie postawili wówczas Stowarzyszeniu jego założyciele to:

  • obrona interesów biegłych, szczególnie wobec organów administracji państwowej,
  • stosowanie jednolitych zasad przy sporządzaniu wycen,
  • uregulowanie spraw związanych z wynagradzaniem biegłych,
  • walka o dodatkowe przyznanie "kartkowej benzyny"

Okazało się, że inicjatywa założycieli uzyskała szerokie poparcie i Stowarzyszenie zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Już następnego roku liczba członków wzrosła do 120 osób.

Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z Urzędem Wojewódzkim w zakresie organizacji egzaminów dla osób ubiegających się o wpis na wojewódzką listę biegłych ds. budowlanych. Wkrótce również opracowało pierwsze w Polsce, nie urzędowe "Informacyjne katalogi cen jednostkowych robót budowlanych i instalacyjnych",  a także rozpoczęło systematyczną organizację szkoleń dla swoich członków.

Aktualnie zrzeszamy około 400 członków i jesteśmy drugim, co do liczebności, stowarzyszeniem zrzeszonym w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Od 11 stycznia 2023 r. Stowarzyszenie nosi nazwę Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa.

 

W ponad 40-letniej historii Stowarzyszenia funkcję Prezesa pełnili:

Włodzimierz Dziadkiewicz w latach 1981 - 1987
Witold Popielewicz w latach 1987 - 1992
Andrzej Kalus w latach 1992 - 1998
Lech Gutry w latach 1998 - 2001
Krzysztof Urbańczyk w latach 2001 - 2005
Andrzej Bablok w latach 2005 - 2010
Andrzej Kalus w latach 2010 - 2013
Marek Wiśniewski w latach 2013 - 2016
Ewa Łukasik - Kisiel w latach 2016 – 2022

Od 4 czerwca 2022 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Wojciech Kosek.

 

Obecnie już nie walczymy o "kartkową benzynę", ale działamy na rzecz wspierania szeroko rozumianego rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowy, w tym na rzecz edukacji kandydatów do zawodu, podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych i obrony ich interesów, ze szczególnym uwzględnieniem interesów naszych członków.

Naszym celem jest:

  • Reprezentacja interesów rzeczoznawców majątkowych
  • Edukacja i podnoszenie świadomości wśród swoich członków oraz społeczeństwa w ogóle
  • Promocja standardów etycznych
  • Budowanie więzi zawodowych i współpraca
  • Rozwój branży poprzez wspieranie innowacji, badań, nowych technologii i inne działania
  • Lobbowanie na rzecz swoich członków i branży.