Politechnika Częstochowska w Częstochowie

W 2023 roku nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Częstochowską w zakresie organizacji wykładów i warsztatów, współdziałania na rzecz rozwoju i doskonalenia oferty dydaktycznej, naukowej i eksperckiej Uczelni. Naszym celem jest również partnerstwo polegające na podejmowaniu inicjatyw i rozwiązań marketingowych popularyzujących działalność Uczelni i Stowarzyszenia.

Umowa zaowocowała już podczas obchodów XXX-Lecia Częstochowskiego Oddziału ŚSRM, na których mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji wykładowców Uczelni.