O czasopiśmie

Profil czasopisma

„Nieruchomość” jest interdyscyplinarnym czasopismem branżowo-naukowym, w którym publikowane są artykuły z zakresu gospodarki nieruchomościami, rynku nieruchomości, gospodarki przestrzennej, prawa, budownictwa oraz architektury i urbanistyki. Artykuły naukowe publikowane są w dziale „Nauka” i podlegają recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów w formule „double-blind-review”.

Artykuły branżowe nie są recenzowane i obejmują zagadnienia związane z metodyką wyceny nieruchomości, działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych i prezentują aktualności rynkowe, prawna ora z życia organizacji i rzeczoznawców majątkowych. Wydawcą czasopisma jest Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. A. Kalusa we współpracy z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach.

Czasopismo wydawane jest w wersji internetowej w otwartym dostępem (open access journal).

 

Historia

Pierwszy numer czasopisma „Nieruchomość” został wydany na początku 1992 r. jako kwartalnik.

Z czasem rozwinięta została forma, a nade wszystko treść kwartalnika. Dotychczasowymi redaktorami naczelnymi byli: Jadwiga Żurek, Elżbieta Kasperek, Marian Borycki, Jan Konowalczuk, Jerzy Mercik, Bernadeta Buchalik, Magdalena Habdas i Andrzej Kalus. Obecnie nad pozytywną przemianą wizerunku kwartalnika czuwa Iwona Kubarek.

 

Redaktor Naczelny
Iwona Kubarek (ŚSRM)

 

Rada Programowa

Agnieszka Zaremba

Katarzyna Pająk - Nieć

Paweł Milej

Łuksza Loska

Krzysztof Ratka

 

 

Rada Naukowa

prof. zwycz. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

dr hab. Adam Drobniak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr hab. Magdalena Habdas, prof. Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. inż. Śląskiej Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Śląskiej

dr hab. Andrzej Torbus, prof. Uniwersytetu Śląskiego

dr Adam Polko (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Radosław Cyran (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Anna Bicz – Kordonets (Uniwersytet Śląski)

dr Marek Stańko (Uniwersytet Śląski)

dr Tomasz Budzik (Politechnika Częstochowska)

dr Piotr Kuraś ( Politechnika Częstochowska)

mgr Wiktoria Jędrusik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)