Nowe Rozporządzenie MS w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych

Prawo Prawo

25.04.2024 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 627) – ogłoszone 24.04.2024.

 Co się zmieniło?
→ Stawka za godzinę pracy biegłego: było 1,28% do 1,81% kwoty bazowej, jest od 1,67% do 2,36% kwoty bazowej (1789,42zł), czyli maksymalnie 42,23 zł/godz. (+ ewentualny VAT). Zniknęły słowa „za każdą rozpoczętą godzinę”.
→ W przypadku gdy problem będący przedmiotem opinii jest szczególnie złożony, stawka może być podwyższona do 50 %. Zniknął „charakter problemu” jest „problem”… czy to może rodzić problem?
→ Poniesione przez biegłego wydatki niezbędne dla wydania opinii, w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów. Zniknęło: „a w razie ich braków – za pomocą oświadczenia”.