Pakiety sportowe MedicoverSport dla członków ŚSRM

Z życia Stowarzyszenia Z życia Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia mają możliwośc zakupu na korzystanych warunkach pakietów sportowych MedicoverSport. Pakiety można również zakupić dla 1 osoby towarzyszącej i dzieci do lat 15 bez limitu.  Życzymy owocnego korzystania.

Z przyjemnością informujemy, iż zapowiedziane wcześniej działania zmierzające do zapewnienia członkom ŚSRM możliwości korzystania z pakietów sportowych Medicover Sport znalazły swój finał. Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Medicover Sport, na mocy którego możecie korzystać z około 4700 obiektów partnerskich Medicover Sport zlokalizowanych w całym kraju. Każdy członek ŚSRM ma prawo do zakupu wybranego pakietu sportowego w bardzo korzystnej cenie. Dodatkowo każdy członek ma prawo zakupić pakiet dla 1 osoby towarzyszącej dorosłej oraz dzieci do lat 15 bez limitu.

 

W załączonej ofercie znajdują się rodzaje pakietów i ich ceny.

 

W każdym miesiącu zakup pakietów musi się odbyć do 15 dnia miesiąca, by były aktywne od 01 dnia miesiąca kolejnego.

Minimalny okres abonamentu to 3 miesiące. Rezygnacji i zmian pakietów można dokonywać tylko w 3 miesiącu trwania abonamentu ze skutkiem na kolejny miesiąc. W przypadku braku rezygnacji pakiet jest przedłużany automatycznie na kolejne 3 miesiące. Abonament opłacany jest metodą płatności cyklicznej z pominięciem Stowarzyszenia (opłata za pakiet będzie comiesięcznie pobierana z podanej karty).

 

Osoby zainteresowane prosimy o mail na adres info@srm.com.pl celem przesłania linku do dedykowanej dla członków ŚSRM strony do zakupu pakietów wraz z niezbędnymi kodami.

Telefonicznych informacji udzieli Wam Natalia: 730 522 999.