System Informacji Prawnej Legalis

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - zgłoszenia do 18 czerwca 2024 r. 

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy ofertę na roczny dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS w cenie 460,00 zł brutto dla członków Stowarzyszenia i 560,00 zł brutto dla osób spoza Stowarzyszenia.
Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2024r. na adres e-mail info@srm.com.pl

Oferta 460,00 zł dotyczy minimum 10 dostępów. W przypadku mniejszego zamówienia kwota odpłatności może ulec zmianie.

System LEGALIS to:

Baza prawa

Aktualizowana codziennie, kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego. Zawiera systemowo powiązane akty prawne, orzecznictwo i wzory pism ze wszystkich dziedzin prawa. Kompletna Baza prawa jest stałym elementem dowolnej konfiguracji modułowej.

 • Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Prawo resortowe
 • Prawo miejscowe
 • Projekty ustaw
 • Dzienniki Urzędowe UE
 • Prawo korporacyjne
 • Orzecznictwo
 • Kierunki orzecznicze
 • Wzory
 • Interpretacje
 • Informatory
 • Bibliografia prawnicza

Akty prawne

System Legalis zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz gwarantuje dotarcie do ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Baza prawa miejscowego to wszystkie najaktualniejsze przepisy, od 2009 r.

Możliwość porównywania poprzednich wersji przepisów oraz łatwy dostęp do ostatnich zmian w akcie normatywnym to funkcjonalności zaprojektowane dla wygody korzystania.

Komplet oryginałów aktów prawnych zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Orzecznictwo

System Legalis zawiera największą ilość najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego, wydanych po 1989 r.

Jako jedyny oferuje podział wyników wyszukiwania orzeczeń Sądu Najwyższego wg wydających je izb.

Rozbudowana metryka orzeczeń, system cytowań, podgląd fragmentu przepisu przywoływanego w tezie lub uzasadnieniu zapewnia efektywną pracę z orzeczeniem.

Kierunki orzecznicze – analiza nurtów w orzecznictwie sądowym

Opracowania najważniejszych, fundamentalnych instytucji i problemów prawnych oraz szczegółowych, niszowych, trudnych do wyszukania i interpretacji zagadnień. Aktualizowane na bieżąco.

Każdy kierunek orzeczniczy zawiera:

 • omówienie zagadnienia merytorycznego i przedstawienie na nie różnych poglądów judykatury,
 • powołanie przykładów orzeczeń ilustrujących każdy z poglądów,
 • komentarze eksperckie do wybranych, najciekawszych orzeczeń,
 • powiązania z aktami prawnymi i hasłami.

Bibliografia prawnicza

Opracowana i regularnie aktualizowana przez zespół ekspertów Polskiej Akademii Nauk. Obejmuje wszystkie pozycje od 1965 r. Pozwala na analizę tytułów wszystkich publikacji dotyczących danego zagadnienia.

Wzory pism i umów

Bogaty zbiór pism i dokumentów, kompleksowo obejmujący wiele dziedzin prawa. Każdy wzór przyporządkowany jest do artykułu aktu prawnego oraz dostępny przez spis tematyczny i indeks haseł.

Wzory urzędowe w tym formularze.

System Legalis udostępnia ponadto autorskie wzory pism procesowych z objaśnieniami, wzory umów. Wzory można wypełnić w komputerze i wydrukować lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Dokumenty prezentowane są w formatach word, excel i pdf.