https://www.traditionrolex.com/36

O Stowarzyszeniu - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

https://www.traditionrolex.com/36

O Stowarzyszeniu

Artykuły

 • Organy Stowarzyszenia

  RADA STOWARZYSZENIA:

  • Wojciech Kosek - Prezes
  • Krzysztof Urbańczyk - Wiceprezes
  • Janusz Lipowczan - Sekretarz
  • Wojciech Pastwa - Skarbnik
  • Elżbieta Kazimierska
  • Maciej Książek
  • Wioleta Lisik
  • Tomasz Marchewka
  • Paweł Milej
  • Grzegorz Motyl
  • Joanna Orłoś

  KOMISJA REWIZYJNA

  • Hanna Czaplicka-Gutry - Przewodnicząca
  • Jolanta Bednarska
  • Krzysztof Broda
  • Włodzimierz Ślimak
  • Krystyna Żmuda

  KOMISJA ETYKI

  • Tomasz Goebel - Przewodniczący
  • Małgorzata Skrzeczyńska - Sekretarz
  • Marek Górniak
  • Lech Gutry
  • Jerzy Jurgielewicz

  ZARZĄD ODDZIAŁU W BIELSKU BIAŁEJ:

  • Janusz Lipowczan - Przewodniczący
  • Monika Pępek- Zastępca Przewodniczącego
  • Michał Bala - Sekretarz
  • Jan Bagiński - Członek Zarządu
  • Marek Kasiński - Członek Zarządu

  ZARZĄD ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE:

  • Tomasz Marchewka - Przewodniczący
  • Elżbieta Kazimierska - Zastępca Przewodniczącego
  • Jolanta Sobera - Skarbnik
  • Jerzy Jurgielewicz - Sekretarz
  • Tomasz Budzik  - Członek Zarządu

  przejdź do artykułu
 • 2017-05-16

  O Nas

  Stowarzyszenie nasze powstało w czerwcu 1981 r pod nazwą "Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach" z inicjatywy grupy biegłych ds. budowlanych z listy Wojewody Katowickiego. Cele jakie postawili wówczas Stowarzyszeniu jego założyciele to:

  • obrona interesów biegłych, szczególnie wobec organów administracji państwowej,
  • stosowanie jednolitych zasad przy sporządzaniu wycen,
  • uregulowanie spraw związanych z wynagradzaniem biegłych,
  • walka o dodatkowe przyznanie "kartkowej benzyny".

  Okazało się, że inicjatywa założycieli uzyskała szerokie poparcie i Stowarzyszenie nasze zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Aktualnie Stowarzyszenie nasze zrzesza około 400 członków działających na terenie byłych województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego oraz kilka osób z innych województw.

  W ponad 40-letniej historii Stowarzyszenia mieliśmy ośmiu Prezesów (Przewodniczących Rady):

  • Włodzimierz Dziadkiewicz w latach 1981 - 1987
  • Witold Popielewicz w latach 1987 - 1992
  • Andrzej Kalus w latach 1992 - 1998
  • Lech Gutry w latach 1998 - 2001
  • Krzysztof Urbańczyk w latach 2001 - 2005
  • Andrzej Bablok w latach 2005 - 2010
  • Andrzej Kalus w latach 2010 - 2013
  • Marek Wiśniewski w latach 2013 - 2016
  • Ewa Łukasik - Kisiel w latach 2016 - 2022

  Od 4 czerwca 2022 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Wojciech Kosek.

  przejdź do artykułu
 • Statut

  Tekst jednolity Statutu uchwalonego w dniu 25.05.2023 r. przez Walne Zebranie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa.

  przejdź do artykułu
 • Regulamin przyznawania odznak honorowych PFSRM

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAK HONOROWYCH  POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

  przejdź do artykułu

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36