https://www.traditionrolex.com/36

Stowarzyszenie - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

https://www.traditionrolex.com/36

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie nasze powstało w czerwcu 1981 r pod nazwą "Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach" z inicjatywy grupy biegłych ds. budowlanych z listy Wojewody Katowickiego. Cele jakie postawili wówczas Stowarzyszeniu jego założyciele to:

 • obrona interesów biegłych, szczególnie wobec organów administracji państwowej,
 • stosowanie jednolitych zasad przy sporządzaniu wycen,
 • uregulowanie spraw związanych z wynagradzaniem biegłych,
 • walka o dodatkowe przyznanie "kartkowej benzyny".

Okazało się, że inicjatywa założycieli uzyskała szerokie poparcie i Stowarzyszenie nasze zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Aktualnie Stowarzyszenie nasze zrzesza około 400 członków działających na terenie byłych województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego oraz kilka osób z innych województw.

W ponad 40-letniej historii Stowarzyszenia mieliśmy ośmiu Prezesów (Przewodniczących Rady):

 • Włodzimierz Dziadkiewicz w latach 1981 - 1987
 • Witold Popielewicz w latach 1987 - 1992
 • Andrzej Kalus w latach 1992 - 1998
 • Lech Gutry w latach 1998 - 2001
 • Krzysztof Urbańczyk w latach 2001 - 2005
 • Andrzej Bablok w latach 2005 - 2010
 • Andrzej Kalus w latach 2010 - 2013
 • Marek Wiśniewski w latach 2013 - 2016
 • Ewa Łukasik - Kisiel w latach 2016 - 2022

Od 4 czerwca 2022 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Wojciech Kosek.


Śląskie Stowarzyszenie było jednym z inicjatorów powołania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a ówczesny Przewodniczący naszego Stowarzyszenia Andrzej Kalus został wybrany w 1992 roku pierwszym Prezydentem Federacji, którą to funkcję pełnił przez dwie kadencję aż do roku 2000.
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w grudniu 1992r. rozpoczynając cykl corocznych krajowych konferencji organizowanych przez kolejne stowarzyszenia zrzeszone w Federacji.

We wrześniu 2001r. ŚSRM było organizatorem X Jubileuszowej Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach połączonej z uroczystościami Jubileuszu 20-lecia Śląskiego Stowarzyszenia.

We wrześniu 2011 r. wraz z Federacją Stowarzyszenie zorganizowało Konferencję Krajową w Katowicach, która uświetniła Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia. Jubileusz był wyjątkową okazją do podsumowania zarówno dorobku naszego Stowarzyszenia oraz jego wkładu w tworzenie i rozwój ogólnopolskiego ruchu zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

17-18 marca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało XXV Konferencję Rzeczoznawców Majątkowych pt. "Szeroki świat Nieruchomości - globalizacja inwestycji i finansowania" połączoną z Jubileuszem 35-lecia Stowarzyszenia.

W pierwszym kwartale 1992 r. wydany został pierwszy numer kwartalnika stowarzyszeniowego pt. "NIERUCHOMOŚĆ". Z czasem rozwinięta została forma kwartalnika, a nade wszystko jego treść. Dotychczasowymi redaktorami naczelnymi byli: J. Żurek, E.Kasperek, M.Borycki, J.Konowalczuk, J.Mercik, B. Buchalik, M. Habdas i A.Kalus. Obecnie nad pozytywną przemianą wizerunku kwartalnika czuwa Krzysztof Urbańczyk.

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36