Komisja Opiniująca

Artykuły

 • SKŁAD KOMISJI OPINIUJĄCEJ Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych powołany uchwałą w dniu 12 września 2016 r.

  • Szandrowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Opiniującej
  • Górniak Marek - Z-ca Przewodniczącej Komisji Opiniującej
  • Bednarczyk Włodzimierz
  • Borkowski Witold
  • Borycki Marian
  • Cader Małgorzata
  • Firlus Krzysztof
  • Gancarczyk Marek
  • Goc Andrzej
  • Goebel Tomasz
  • Grajewska Joanna
  • Gutry Lech
  • Hajdasz Zdzisław
  • Jędrzejczyk Dorota
  • Jurgielewicz Jerzy
  • Kasiński Marek
  • Krzempek Jerzy
  • Lamik Jerzy
  • Lubecki Jan
  • Łuc Zdzisław
  • Marczuk Zenon
  • Niewiadomski Andrzej
  • Pilarski Marcin
  • Sęk Janusz
  • Ulman Tomasz
  przejdź do artykułu
 • Nabór do Komisji Opiniującej ŚSRM

  Zgodnie z uchwałą nr 141/XII/2015 Rada Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ogłasza nabór do Komisji Opiniującej. 

  Szczególnie potrzebne są osoby specjalizujące się i posiadające wiedzę związaną z problematyką:

  • wyceny przedsiębiorstw,
  • wyceny maszyn i urządzeń,
  • wyceny nieruchomości leśnych,
  • wyceny nieruchomości na złożach kopalin,
  • stosowanych przy wycenie nieruchomości metod statystycznych.

  przejdź do artykułu