Organy Stowarzyszenia

RADA STOWARZYSZENIA:

 • Ewa Łukasik-Kisiel - Prezes
 • Krzysztof Urbańczyk - Wiceprezes
 • Aleksandra Olczyk - Sekretarz
 • Wojciech Pastwa - Skarbnik
 • Wojciech Kosek
 • Tomasz Marchewka
 • Grzegorz Motyl
 • Jan Siudziński
 • Włodzimierz Szulc
 • oraz Przewodniczący Oddziałów: Andrzej Garus i Elżbieta Kazimierska

KOMISJA REWIZYJNA

 • Hanna Czaplicka-Gutry - Przewodnicząca
 • Jan Bagiński
 • Włodzimierz Ślimak

KOMISJA ETYKI

 • Jan Lubecki - Przewodniczący
 • Bożena Zyskowska
 • Tomasz Goebel
 • Jerzy Lamik
 • Tadeusz Solik

ZARZĄD ODDZIAŁU W BIELSKU BIAŁEJ:

 • Andrzej Garus - Przewodniczący
 • Joanna Grajewska - Wiceprzewodniczący
 • Zbigniew Wróblewski - Sekretarz
 • Joanna Wadowska - Członek Zarządu
 • Marek Gancarczyk - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU W BIELSKU-BIAŁEJ:

 • Joanna Orłoś - Przewodniczący
 • Jan Bagiński - Członek Komisji
 • Jerzy Krzempek - Członek Komisji

ZARZĄD ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE:

 • Elżbieta Kazimierska - Przewodniczący
 • Jerzy Jurgielewicz - Wiceprzewodniczący
 • Bożena Zyskowska - Skarbnik
 • Dariusz Stanisławski - Sekretarz
 • Tomasz Marchewka - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE :

 • Zbigniew Jędraszczyk - Przewodniczący
 • Jadwiga Bugaj - Członek Komisji
 • Marcin Pilarski - Członek Komisji