Statut

Tekst jednolity Statutu uchwalonego w dniu 10.06.2017 r. przez Walne Zebranie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, zatwierdzonego 16.11.2017.