Praktyki

Artykuły

 • Praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców

  ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 

  prowadzi praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości 
  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. 
  zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  przejdź do artykułu
 • Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego

  ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

  zaprasza na szkolenie dotyczące przebiegu egzaminu 
  dla kandydatów do zawodu rzeczoznawcy majątkowego

  Szczegółowy program szkolenia w załączniku nr 1.

  Miejsce: Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach ul. Dąbrowskiego 22 pok.115

  Odpłatność za udział w szkoleniu:

   • 125,00 zł/os.dla osób, które zakończyły lub odbywają praktykę w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach,
   • 185,00 zł/os. - dla pozostałych osób.
  przejdź do artykułu