Praktyki

Artykuły

 • Praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców

  ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 

  prowadzi praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości 
  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 586 z póź. zm.)
  zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 65)

  przejdź do artykułu