https://www.traditionrolex.com/36

Praktyki - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

https://www.traditionrolex.com/36

Praktyki

Artykuły

 • PRAKTYKI - NAJBLIŻSZY NABÓR

  Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa

  prowadzi praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości 
  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. 
  (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2006 z póź. zm.)

  zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami
  (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.)

  przejdź do artykułu

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36