https://www.traditionrolex.com/36

Aktualności - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

https://www.traditionrolex.com/36

Aktualności

Artykuły

 • Komunikat Prezesa ŚSRM im. Andrzeja Kalusa

  Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa prowadzi rozmowy w sprawie możliwości korzystania z aplikacji Nbot do wyszukiwania archiwalnych i aktualnych ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Rozmowy z autorem są finalizowane, chcemy uzyskać dla naszych członków korzystną cenowo ofertę.

  przejdź do artykułu
 • Medicover Sport oferta dla Członków ŚSRM im. A. Kalusa

  Informujemy, iż Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Medicover Sport, na mocy którego Członkowie ŚSRM im. A. Kalusa mogą korzystać z około 4700 obiektów partnerskich Medicover Sport zlokalizowanych w całym kraju.

  przejdź do artykułu
 • Trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami

  28 października 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zawarte zostało trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami. Do porozumienia przystąpiły: Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

  przejdź do artykułu
 • Nowy standard przesyłowy

  W dniu 4 października 2023 r. Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uchwaliła Standard: "OKREŚLANIE OBNIŻENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA SKUTEK LOKALIZACJI I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH, WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU I WYNAGRODZENIA ZA JEJ USTANOWIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCIAMI".

  przejdź do artykułu
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne ŚSRM - 10 stycznia 2023 r.

  10 stycznia w Restauracji Anna Maria w Katowicach, podczas Świąteczno-Noworocznego Spotkania ŚSRM pożegnaliśmy wspólnie poprzedni rok.

  Było pysznie kulinarnie, ale również towarzysko i muzycznie.

  Miło było się z Wami spotkać w mniej biznesowej atmosferze, porozmawiać, powspominać, pośmiać się, posłuchać muzyki…

  przejdź do artykułu
 • Relacja z posiedzenia plenarnego Komisji Opiniującej ŚSRM

  Czy opiniowanie i podleganie opiniowaniu to integralna część naszej praktyki zawodowej?

  Czy zatem prace Komisji Opiniującej powinny być zestandaryzowane?

  Prawie 93% ankietowanych w ogólnopolskiej ankiecie dotyczącej art.157 UGN odpowiedziało na drugie pytanie twierdząco.

  przejdź do artykułu
 • Sprawozdanie ze szkolenia i warsztatów pt.:
  „Wdrożenie do praktyki szacowania nieruchomości do celów ustalania odszkodowań w OOU lotnisk i innych obiektów wyników badań metodyki wyceny uzyskanych w projekcie SOWA 2020”
  - obejmującego wykłady on-line 19 sierpnia 2021 r. i warsztaty 1-2 września 2021 r.
  w Hotelu KOCIERZ w Targanicach koło Andrychowa

  Przygotowania do organizacji tego wydarzenia trwały już od maja br. kiedy to ukazała się publikacja Wydawnictwa CH Beck pt. „Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk – metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań” współautorów J. Konowalczuka, M. Habdas, I. Foryś, Ł. Drobca. W czerwcu br. do stowarzyszenia dotarł list od dr hab. Bartłomieja Marony, profesora UEK i  Kierownika Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dołączoną ww. książką oraz ze specjalnym wydaniem numeru 114 kwartalnika Świat Nieruchomości. W liście zawarta była informacja, że przesłane publikacje są efektem projektu naukowego pt.: Ograniczenie negatywnych skutków immisji hałasu z portów lotniczych w Polsce (o nazwie „SOWA 2020”) oraz, że badania te zrealizowano w ramach zadania podstawowego uczelni, którym jest prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki.

  przejdź do artykułu
 • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

  Szanowni Państwo,

  W Dzienniku Ustaw pod poz. 2250 w dniu 19 listopada br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

  przejdź do artykułu
 • Pismo do Ministra w sprawie wypowiedzi z dn 14.03.2019 r.

 • Zmiany w funkcjonowaniu serwisu

  W związku z licznymi wnioskami Członków Stowarzyszenia w serwisie www zostały wprowadzone zmiany.

  przejdź do artykułu
 • Stanowisko w sprawie granic weryfikacji przydatności dowodowej operatów szacunkowych oraz wykładni pojęcia wiedzy specjalnej rzeczoznawcy majątkowego.

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36