Skład Kolegium Arbitrażowego 2022-2025

  • Bablok Andrzej - Przewodniczący Komisji Opiniującej
  • Gutry Lech - Zastępca Przewodniczącego Komisji Opiniującej
  • Borycki Marian
  • Marczuk Zenon
  • Szandrowska Wiesława