SKŁAD KOMISJI OPINIUJĄCEJ Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 2022 - 2025

 • Bablok Andrzej – Przewodniczący Komisji Opiniującej
 • Gutry Lech - Z-ca Przewodniczącego Komisji Opiniującej
 • Borkowski Witold
 • Borycki Marian
 • Cader Małgorzata
 • Goc Andrzej
 • Goebel Tomasz
 • Górniak Marek
 • Grajewska Joanna
 • Hajdasz Zdzisław
 • Jędrzejczyk Dorota
 • Jurgielewicz Jerzy
 • Kasiński Marek
 • Krzempek Jerzy
 • Lamik Jerzy
 • Łukasik-Kisiel Ewa
 • Marczuk Zenon
 • Nitecki Szymon
 • Olczyk Aleksandra
 • Pilarski Marcin
 • Sęk Janusz
 • Siudziński Jan
 • Szandrowska Wiesława
 • Ulman Tomasz
 • Wysocka-Marzec Katarzyna