Walne Zebranie Członków ŚSRM

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Rady Stowarzyszenia i zgodnie z § 25 Statutu Stowarzyszenia, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Zebranie odbędzie w dniu 9 czerwca 2018 r. w Auli Nr 7 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11B godz. 9.00 – termin I, godz. 9.15 – termin II, zaś proponowany jego przebieg zawiera załączony Program Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków ŚSRM.

Chciałabym przypomnieć, iż Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Zgodnie z §15 pkt 8 Statutu ŚSRM Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 17 maja 2008r. materiały na Walne Zebrania nie będą przesyłane pocztą, lecz publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.srm.com.pl w zakładce „INFORMACJE DLA CZŁONKÓW” i dostępne będą po zalogowaniu. Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Serdecznie zapraszam

Ewa Łuksik - Kisiel
Prezes ŚSRM