Rekomendacje Ministra Rozwoju dotyczące wyceny nieruchomości w warunkach epidemii koronawirusa

PFSRM przekazuje rekomendacje Ministra Rozwoju dotyczące wyceny nieruchomości w warunkach epidemii koronawirusa.