Komunikat Prezesa

Autor: Ewa Łukasik-Kisiel Tagi: Komunikaty Prezesa,

Koleżanki i Koledzy!

Minęły zaledwie 3 miesiące od ostatniego komunikatu , w którym składałam życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenie a tu za parę dni usiądziemy do stołu wielkanocnego .


Koleżanki i Koledzy!

Minęły zaledwie 3 miesiące od ostatniego komunikatu , w którym składałam życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenie a tu za parę dni usiądziemy do stołu wielkanocnego . Z tej okazji na wstępie życzę jeszcze raz Spokojnych, Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych, chwili odpoczynku oraz ciekawych rozmów w gronie rodziny i przyjaciół. Wokół nas dzieje się tyle ,że nie zabraknie tematów do dyskusji, oby spokojnych ! W naszym środowisku też wiele się dzieje. W wyniku zmian na szczeblu rządowym nasza grupa zawodowa rzeczoznawców majątkowych podlega obecnie pod Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przy Ministerstwie powołana jest Rada Standardów Wyceny Nieruchomości pod przewodnictwem prof.Ryszarda Źróbka mająca na celu przygotowywanie Standardów Zawodowych. W dalszym ciągu w ramach działalności PFSRM funkcjonuje Komisja d/s standardów ,która będzie ściśle współpracować z Ministerstwem . W ostatnim czasie wśród naszych członków rozgorzały dyskusje na temat wprowadzania przez Urzędy Miast takich jak Gliwice, Dąbrowa Górnicza ,Tychy czy Bielsko-Biała oraz przez Urząd Wojewódzki cennika na sporządzenie operatów szacunkowych, który nie uwzględnia pracochłonności , poziomu skomplikowania oraz części składowych w przypadku nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Rada ŚSRM zwróciła się pismem z dnia 23 marca br. do PFSRM z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu ukróceniu tych praktyk poprzez skierowanie wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym miejscu zwracam się z prośba o przysyłanie na adres mailowy ŚSRM podobnych Zarządzeń wraz z cennikami z terenów innych miast lub Starostw z naszego województwa. W rozmowach jakie przeprowadziłam z członkami Rady Krajowej wynika, że inne Urzędy nie narzucają sztywnych cen i dopuszczają możliwość podwyższenia stawki w przypadku bardziej złożonych nieruchomości. My natomiast im więcej zgromadzimy dowodów tym skuteczniej będziemy mogli zadziałać. Drugim gorącym tematem stała się problematyka stosowania w wycenie automatycznych modeli wyceny AVM. Na ostatnim szkoleniu prof.Ewa Kucharska-Stasiak , której autorytet jest znaczący jasno wyraziła swój pogląd na temat braku możliwości stosowania AVM-ów w wycenie a już niedopuszczalne ,wręcz skandaliczne jest posługiwanie się przez naszych "kolegów" sporządzających opinie i oceny operatów w ramach Komisji Opiniujących modelami AVM w celu sporządzenia kontr operatu i udawadnianiu , że opiniowany operat sporządzony metoda porównawczą lub dochodową prowadzi do błędnej wartości. Przedstawiciele PFSRM również włożyli wiele wysiłku ,by na szczeblu TEGOVY zablokować stosowania w wycenie AVM dla celów zabezpieczeń wierzytelności bankowych. I nie jest to wyrazem wstecznictwa jak to usłyszałam a raczej dbałości o nasz zawód i istnienie na rynku a więc patrzenie w przyszłość i uświadomienie zagrożeń jakie niesie promowanie wycen z zastosowaniem modeli statystycznych. Bardzo ciekawa była na ten temat zorganizowana w Warszawie przez Federację Międzynarodowa konferencja nt. "Statystyka w wycenie nieruchomości-czy jest legalna". Udział w Konferencji wzięło 120 osób , przy czym znamienne, że wśród uczestników było bardzo mało rzeczoznawców majątkowych , natomiast bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się ta konferencja wśród różnych organów . Na życzenie naszych członków organizujemy w dniu 25 kwietnia bezpłatne szkolenie na temat wchodzącej w maju br. ustawy o ochronie danych osobowych. Szkolenie to ma być przeprowadzone pod kątem naszej działalności, jeśli macie Państwo konkretne pytania proszę o przysłanie ich na adres biura najpóźniej do połowy kwietnia tak byśmy mogli przekazać je wykładowcy. Ciekawie zapowiada się również wyjazdowe szkolenie w dniach 22-23 maja br. pn. „Rynek ziemi rolniczej, przy uwzględnieniu regulacji określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Wycena nieruchomości rolnych – przykłady praktyczne.” ,które odbędzie się pod Gliwicami w hotelu "Sylwia" w Sośnicowicach. W trakcie szkolenia i warsztatów przewidziany jest wyjazd do współczesnego gospodarstwa rolnego. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają punkty za warsztaty, które w myśl projektowanego Rozporządzenia dotyczącego obowiązku ustawicznego kształcenia są szczególnie cenne, a ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O pozostałych szkoleniach i spotkaniach informujemy Państwa na naszej stronie w rubryce aktualności. Jest tam informacja o ponownie organizowanych w dniach 31 maj-1 czerwiec br. przez nasze Stowarzyszenie XXIV Mistrzostw Polski w Tenisie Ziemnym w Pszczynie, na które serdecznie zapraszamy w charakterze zawodników jak i kibiców. Na zakończenie informuję i liczę na Państwa obecność na naszym dorocznym Walnym Zebraniu Członków ŚSRM, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018r. Uczestnicy zebrania wzorem ubiegłego roku otrzymają Biuletyn ŚSRM ,w którym podsumujemy kolejny rok działalności Rady oraz zamieścimy ciekawe artykuły dotyczące tematyki z zakresy wyceny .

 

Ewa Łukasik-Kisiel

Prezes ŚSRM