https://www.traditionrolex.com/36

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Bielskiego - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

https://www.traditionrolex.com/36

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Bielskiego

ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU BIELSKIEGO, ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Bielsko – Biała „ Kameliowy Zakątek” 27.05.2022r. I Termin; godz.16,00 II Termin; godz.16,15

 1. Przywitanie Gości
 2. Minuta Ciszy dla śp. Marka Gancarczyka i śp.Andrzeja Kalusa
 3. Wybór przewodniczącego obrad ( propozycja Jan Lubecki)
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej ( propozycja Małgorzata Klepacka Adamus, Joanna Grajewska)
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Protokolanta zebrania (propozycja Jan Siudziński)
 7. Sprawozdanie p.o. Przewodniczącego
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 10. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja na tematy ogólne, w czasie liczenia głosów
 12. Ogłoszenie wyników wyborów
 13. Zgłaszanie i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i uchwałami, (propozycja wniosków): - wniosek dotyczący nowego biura: czy stała lokalizacja czy wynajmowanie biura na godziny, - jeżeli biuro Oddziału będzie najmowane okazjonalnie, należy podjąć decyzję dotyczącą majątku oddziału, przechowywanego obeznie w Kozach ul. Boczna 1,
 14. Zakończenie zebrania, wspólny posiłek.

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36