https://www.traditionrolex.com/36

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU BIELSKIEGO ŚSRM - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

https://www.traditionrolex.com/36

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU BIELSKIEGO ŚSRM

Zebranie Członków Bielskiego Oddziału ŚSRM.

Odbędzie się w piątek 19 maja 2023 r., o godz. 17:00 i 17:15 (drugi termin) w Bielsku-Białej w Biurowcu CK BIT, ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Program Zebrania:

1. Przedstawienie programu Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Członków Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Oddziału w okresie o czerwca 2022 r. do maja 2023 r..

4. Dyskusja nad sprawozdaniem, głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Bielskiego Oddziału ŚSRM.

5. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.

6. Podsumowanie Zebrania.

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36