Wybory w Oddziale

W imieniu Zarządu Oddziału w Częstochowie pragnę poinformować, że w dniu 13 maja br. miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Częstochowskiego Oddziału ŚSRM. W wyniku wyborów oraz ukonstytuowania składu do Zarządu Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia zostali wybrani:
Tomasz Marchewka - pełniący funkcję Przewodniczącego Oddziału,
Elżbieta Kazimierska - pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącego,
Jolanta Sobera - pełniąca funkcję Skarbnika,
Jerzy Jurgielewicz - pełniący funkcję Sekretarza,
oraz Tomasz Budzik - pełniący funkcję Członka Zarządu.
Ponadto z ramienia Oddziału do Komisji Rewizyjnej ŚSRM została wybrana Jolanta Bednarska.
Dziękujemy za powierzone nam zaufanie, które traktujemy jako zobowiązanie do aktywnej pracy na rzecz Naszego Oddziału oraz Stowarzyszenia. W załączeniu krótka fotorelacja z zebrania. 

Galeria