Rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju  z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.