https://www.traditionrolex.com/36

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚSRM im. A. Kalusa - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

https://www.traditionrolex.com/36

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚSRM im. A. Kalusa

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Rady Stowarzyszenia i zgodnie z § 25 Statutu ŚSRM im. Andrzeja Kalusa, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa.

Zebranie odbędzie w dniu 23 maja 2024 r. w Auli Nr 7 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11B godz. 16:00 – termin I, godz. 16:15 – termin II, zaś proponowany jego przebieg zawiera załączony porządek obrad sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków ŚSRM im. Andrzeja Kalusa.

Chciałbym przypomnieć, iż Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Zgodnie z § 15 pkt 8 Statutu ŚSRM im. Andrzeja Kalusa Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 17 maja 2008r. materiały na Walne Zebrania nie będą przesyłane pocztą, lecz publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.srm.com.pl w zakładce „INFORMACJE DLA CZŁONKÓW” i dostępne będą po zalogowaniu. Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Parking przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji UŚ przy ul. Bankowej 11B dla uczestników Walnego Zebrania Członków ŚSRM jest bezpłatny.
Osoby zamierzające skorzystać z parkingu przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11 B zobowiązane są do:
- pobrania biletu przy wjeździe na parking,
-   podczas podpisywania listy obecności przedstawienia biletu do opieczętowania pieczątką Stowarzyszenia,
- zwrotu opieczętowanego biletu w kiosku przy wyjeździe z parkingu.

Serdecznie zapraszam
Wojciech Kosek
Prezes Stowarzyszenia

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36