Zaproszenie na szkolenie 30.10.2017r.

zaprasza na szkolenie nt:

 „Zasady ustanawiania służebności przesyłu i określania wynagrodzenia za jej ustanowienie.”

Szkolenie  obejmuje 6 godzin edukacyjnych.

Prowadzący:   PIOTR ZAMROCH - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, w aspekcie cywilnoprawnym i administracyjnym. Współautor standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, autor licznych publikacji dotyczących tematyki urządzeń przesyłowych, ekspert przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, doświadczony pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych oraz trener posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu praktycznych warsztatów, w tym dla sędziów i rzeczoznawców majątkowych.

Miejsce:         Aula nr 6 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katowice ul. Bankowa 11B

Termin:           30 października 2017 r. godz. 9.00 – 14.00

Odpłatność:  Członkowie ŚSRM   - BEZPŁATNIE
                   Rzeczoznawcy spoza Stowarzyszenia – 250,00 zł/osoba
                   Osoby bez uprawnień doliczają 23% VAT - 307,50 zł brutto

Warunki uczestnictwa: 

- Członkowie ŚSRM nie przesyłają formularza zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie za trzy kwartały 2017r. (450,00 zł) oraz podpisanie listy obecności przed szkoleniem w holu głównym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

- Warunkiem zakwalifikowania się przez osoby niezrzeszone w ŚSRM jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 25 października 2017r. do Biura Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ul. Dąbrowskiego 22/113 w Katowicach tel/fax: 32 – 253-07-27    e-mail: info@srm.com.pl

Zagadnienia objęte szkoleniem:

  1. Treść prawa służebności przesyłu.
  2. Przedmiot obciążenia - nieruchomość oraz prawo użytkowania wieczystego. Problem współwłasności.
  3. Istota pasa służebności przesyłu.
  4. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu - możliwe elementy składowe i stosunek tzw. szkody lokalizacyjnej.
  5. Kluczowe orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
  6. Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności przesyłu, w tym kryteria oceny sporządzonych opinii.