Zaproszenie na szkolenie 23.03.2018r.

zaprasza na szkolenie nt:

 „Koncepcja wartości rynkowej wświetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.”

Szkolenie  obejmuje 6 godzin edukacyjnych.

Prowadzący:   prof. dr hab. Ewa Kucharska - Stasiak

Miejsce:         Aula nr 1 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katowice ul. Bankowa 11B

Termin:           23 marca 2018 r. godz. 10.00 – 15.00

Odpłatność:  Członkowie ŚSRM   - BEZPŁATNIE
                   Rzeczoznawcy spoza Stowarzyszenia – 200,00 zł/osoba
                   Osoby bez uprawnień doliczają 23% VAT - 246,00 zł brutto

Warunki uczestnictwa: 

- Członkowie ŚSRM nie przesyłają formularza zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie za pierwszy kwartał 2018r. (150,00 zł) oraz podpisanie listy obecności przed szkoleniem w holu głównym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

- Warunkiem zakwalifikowania się przez osoby niezrzeszone w ŚSRM jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 20 marca 2018r. do Biura Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ul. Dąbrowskiego 22/113 w Katowicach tel/fax: 32 – 253-07-27    e-mail: info@srm.com.pl