Wznowienie obowiązkowego OC rzeczoznawców na 2021

iExpert oferuje możliwość zawarcia ubezpieczeń dla rzeczoznawców w systemie online. Cała proces trwa kilka minut, wystarczy obliczyć składkę, złożyć wniosek i opłacić składkę przez internet.
Elektroniczna polisa wysyłana jest na adres e-mail, wraz z certyfikatem, który wygodnie można załączyć do operatu szacunkowego.

Pełna oferta ubezpieczeń dostępna jest na stronie: www.iexpert.pl

Atrakcyjne zniżki

Ubezpieczenia rzeczoznawców w programie PZU to najtańsza oferta na rynku. W iExpert można otrzymać dodatkowe zniżki:

  • dodatkowy upust 10% na każdą kolejną polisę wykupioną w iExpert.pl dla Klientów, którzy prowadzą zarówno działalność rzeczoznawcy jak i pośrednika lub zarządcy nieruchomości.
  • 50% na OC biegłego - składając wniosek o OC obowiązkowe można jednocześnie rozszerzyć ochronę o czynności rzeczoznawcy powołanego na funkcję biegłego sądowego ze składką obniżoną aż połowę.

Szersza ochrona w OC dobrowolnym

Nowością jest rozszerzenie zakresu o szkody powstałe wskutek wykonywania dodatkowej działalności obejmującej czynności wyceny majątku ruchomego obejmującego, m.in. linie produkcyjne, maszyny, urządzenia jako pojedyncze urządzenia, nie związane z nieruchomością, mogące stanowić odrębny przedmiot własności od nieruchomości, na terenie której są zlokalizowane.

Rozszerzenie zakresu ochrony nie wpływa na dotychczasową wysokość składki i nie wymaga aneksowania wcześniej zawartej polisy.

Rzeczoznawca może ubezpieczyć swój dochód

Niezależnie od posiadanego ubezpieczenia OC oraz formy zatrudnienia, tylko w iExpert.pl rzeczoznawca może również ubezpieczyć się od utraty dochodu. Dzięki temu, w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą, może otrzymać świadczenie, nawet 537 zł dziennie. Świadczenie w zależności od wybranego wariantu wypłacane jest od 1 lub 31 dnia zwolnienia, także w razie zachorowania na Covid-19.

Fachowe doradztwo  

System online nie wyklucza jednak stałego kontaktu z doradcami ubezpieczeniowymi. Kontakt z doradcami iExpert możliwy jest przez telefon, czata i kanały społecznościowe. Deklarują wszechstronną pomoc przy doborze zakresu ubezpieczenia oraz w procesie składania wniosku.

iExpert specjalizuje się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Firma istnieje od 13 lat i oferuje ubezpieczenia dla 16 grup zawodowych. Z PFSRM współpracuje od 2013 roku, podsiada więc wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu działalności rzeczoznawców majątkowych.

Pełna oferta ubezpieczeń dostępna jest na stronie www.iexpert.pl

Dedykowaną osobą do obsługi programu PFSRM jest:

Lidia Machalska
kom: 502 913 541
tel: 22 646 42 42
lidia.machalska@iexpert.pl

www.iexpert.pl