Szkolenie 20.05.2019r.

Zaprasza w dniu 20 maja 2019r. na

Szkolenie nt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty opłat planistycznych” w wymiarze 8 godzin (4 pkt),

które poprowadzi  Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Miejsce szkolenia:  Aula Nr 8 Wydziału Prawa i Administracji UŚ ul. Bankowa 11b, Katowice

Termin szkolenia: 20 maja 2019 roku w godzinach 9:30 - 15:30

Odpłatność: Członkowie Śląskiego SRM - bezpłatnie (finansowanie ze składek członkowskich)
                       Rzeczoznawcy spoza Śląskiego SRM - 250,00 zł brutto
                       Ososby bez uprawnień rzeczoznawcy - 250,00 zł netto +23% VAT  307,50 zł brutto

Warunki uczestnictwa:

- Członkowie ŚSRM przesłanie zgłoszenia mailowo do dnia 15 maja 2019r. celem weryfikacji opłacenia składek za I kwartał 2019r. Formularz zgloszenia nie jest wymagany. Matriały dostępne są na stronie internetowej w zakładce "Informacje dla członków" po zalogowaniu.

- Osoby spoza Stowarzyszenia przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 15 maja 2019r.
do Biura Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ul. Dąbrowskiego 22/113 w Katowicach
tel/fax:  32 – 253-07-27    e-mail: info@srm.com.pl