Służebność przesyłu - warsztaty

organizuje trzy edycje (Bielsko, Częstochowa, Katowice) warsztatów nt :

Porozmawiajmy o służebności przesyłu” w wymiarze 6 godzin (3 pkt)

które poprowadzi Rzeczoznawca Majątkowy Jan Siudziński

Założenia: Tylko praktyczna wiedza (niezbędna teoria w prostej formie), przykłady, które sprawiają problemy w codziennej pracy. Dużo praktycznej wiedzy i ćwiczenia konkretnych umiejętności.Warsztaty interaktywne: możliwość zgłaszania pytań i problemów przed szkoleniem (także w trakcie szkolenia), które zdaniem uczestników należałoby w trakcie zajęć wyjaśnić lub poruszyć. Można przygotować konkretne przykłady operatów szacunkowych czy opinii (z zakreślonymi danymi), w których pojawiły się w trakcie pracy czy później problemy. Dokumenty prosimy o przesłanie drogą mailową do biura SŚRM na około 10 dni przed szkoleniem. Na pytania, które nie znajdą odpowiedzi na warsztatach - uczestnicy otrzymają odpowiedź mailową w przeciągu dwóch tygodni.
Program warsztatów:

2 h wykładowe
- Zrozumienie istoty pasa służebności przesyłu na tle różnych pojęć i różnych definicji pasów związanych z urządzeniami przesyłowymi na nieruchomościach. Orzecznictwo i praktyka sadów w tym zakresie. Standard dobrej praktyki (zawodowy rzeczoznawców majątkowych) w zakresie określania wartości dla potrzeb przesyłowych. Zdrowy rozsądek, uproszczenie pojęć.
- Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności przesyłu, relacje pomiędzy opiniami biegłych różnych specjalności.
1 h wykładowa

- Praktyczny komentarz w zakresie:
• stosowanych współczynników,
• szerokości pasów służebności i pasów eksploatacyjnych,
• kwestii współkorzystania z nieruchomości przez właściciela i przedsiębiorstwo przesyłowe.
3 h wykładowe

- Praktyczne przykłady określania wartości prawa służebności przesyłu (dla potrzeb wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu) oraz określanie wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości - z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i zadanych pytań (zgłaszanych problemów).
- Dyskusja

Druga edycja (oddział Częstochowa) - Sala restauracji Hotelu CONSTANCJA, Częstochowa, ul. Rydza Śmigłego28
  9 listopada 2018r. godz. 11:00 – 17:00

Trzecia edycja (Katowice) - Sala Wydziału Prawa i Administracji UŚ ul. Bankowa 11b, Katowice
23 listopada 2018r. godz. 9:30 – 15:15

Odpłatność za udział w warsztach:

Członkowie ŚSRM:170,00 zł brutto (uregulowane składki członkowskie).
Rzeczoznawcy spoza ŚSRM: 220,00 zł brutto
Osoby bez uprawnień zawodowych 270,60 zł brutto.
 

Przelew na konto PKO BP SA nr 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908

Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest  zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik) wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Zgłoszenia  prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres : info@srm.com.pl lub faksem na nr 32 253 07 27.
Termin przesyłania zgłoszeń znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA WARSZTATY W KATOWICACH!