Służebność przesyłu - warsztaty

Porozmawiajmy o służebności przesyłu” w wymiarze 6 godzin (3 pkt)

które poprowadzi Rzeczoznawca Majątkowy Jan Siudziński

Założenia: Tylko praktyczna wiedza (niezbędna teoria w prostej formie), przykłady, które sprawiają problemy w codziennej pracy. Dużo praktycznej wiedzy i ćwiczenia konkretnych umiejętności.Warsztaty interaktywne: możliwość zgłaszania pytań i problemów przed szkoleniem (także w trakcie szkolenia), które zdaniem uczestników należałoby w trakcie zajęć wyjaśnić lub poruszyć. Można przygotować konkretne przykłady operatów szacunkowych czy opinii (z zakreślonymi danymi), w których pojawiły się w trakcie pracy czy później problemy. Dokumenty prosimy o przesłanie drogą mailową do biura SŚRM na około 10 dni przed szkoleniem. Na pytania, które nie znajdą odpowiedzi na warsztatach - uczestnicy otrzymają odpowiedź mailową w przeciągu dwóch tygodni.
Program warsztatów:

2 h wykładowe
- Zrozumienie istoty pasa służebności przesyłu na tle różnych pojęć i różnych definicji pasów związanych z urządzeniami przesyłowymi na nieruchomościach. Orzecznictwo i praktyka sadów w tym zakresie. Standard dobrej praktyki (zawodowy rzeczoznawców majątkowych) w zakresie określania wartości dla potrzeb przesyłowych. Zdrowy rozsądek, uproszczenie pojęć.
- Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności przesyłu, relacje pomiędzy opiniami biegłych różnych specjalności.
1 h wykładowa

- Praktyczny komentarz w zakresie:
• stosowanych współczynników,
• szerokości pasów służebności i pasów eksploatacyjnych,
• kwestii współkorzystania z nieruchomości przez właściciela i przedsiębiorstwo przesyłowe.
3 h wykładowe

- Praktyczne przykłady określania wartości prawa służebności przesyłu (dla potrzeb wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu) oraz określanie wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości - z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i zadanych pytań (zgłaszanych problemów).
- Dyskusja

Druga edycja (oddział Częstochowa) - Sala restauracji Hotelu CONSTANCJA, Częstochowa, ul. Rydza Śmigłego28
  9 listopada 2018r. godz. 11:00 – 17:00

Trzecia edycja (Katowice) - Sala Wydziału Prawa i Administracji UŚ ul. Bankowa 11b, Katowice
23 listopada 2018r. godz. 9:30 – 15:15

BRAK WOLNYCH MIEJSC!