Skład Komisji Statutowych ŚSRM w kadencji 2016-2019

KOMISJA REWIZYJNA:
◾Hanna Czaplicka-Gutry - Przewodnicząca
◾Jan Bagiński
◾Włodzimierz Ślimak

KOMISJA ETYKI:
◾Jan Lubecki - Przewodniczący
◾Bożena Zyskowska
◾Tomasz Goebel
◾Jerzy Lamik
◾Tadeusz Solik