Nabór do Komisji Opiniującej ŚSRM

Zgodnie z uchwałą nr 141/XII/2015 Rada Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ogłasza nabór do Komisji Opiniującej. 

Szczególnie potrzebne są osoby specjalizujące się i posiadające wiedzę związaną z problematyką:

 • wyceny przedsiębiorstw,
 • wyceny maszyn i urządzeń,
 • wyceny nieruchomości leśnych,
 • wyceny nieruchomości na złożach kopalin,
 • stosowanych przy wycenie nieruchomości metod statystycznych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków KO musi złożyć na ręce Rady Stowarzyszenia:

 1. Wniosek, w którym podaje informacje czy jest czynny zawodowo oraz czy prowadzi działalność, co najmniej 5 lat.
 2. Operaty szacunkowe z zakresu, który chciałaby opiniować.
 3. Informację, w jakiego rodzaju wycenach szczególnie się specjalizuje.
 4. Oświadczenie o niekaralności zawodowej (przez KO, KA i KOZ).
 5. Trzy przykładowo sporządzone operaty szacunkowe dotyczące różnorodnych rodzajów nieruchomości i różnorodnych celów wyceny, potwierdzające wiedzę i doświadczenie,
 6. Wykaz odbytych szkoleń.