Materiały szkoleniowe

W załączniku dostępne są materiały ze szkolenia nt. "Różne aspekty działania rzeczoznawcy majątkowego", które odbyło się w dniach 7-8 grudnia 2017r. w Bielsku - Białej, przygotowane przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Siudzińskiego.