Wspomnienie o Leszku Podolskim

Autor: Jan Lubecki Tagi: Pożegnania,

W dniu 27 sierpnia 2019 r. w wieku 86 lat, niespodziewanie, odszedł od nas nasz Przyjaciel i Kolega, wieloletni członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  w Katowicach – rzeczoznawca majątkowy  śp. Leszek Podolski


WSPOMNIENIE o Leszku Podolskim

W dniu 27 sierpnia 2019 r. w wieku 86 lat, niespodziewanie, odszedł od nas nasz Przyjaciel i Kolega, wieloletni członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  w Katowicach – rzeczoznawca majątkowy śp. Leszek Podolski.

Urodził się 06 lipca 1933 r. w Cichym, powiat Nowy Targ, w rodzinie nauczycieli. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Nowym Targu, podjął studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Gliwickiej, które ukończył  w 1955 r. uzyskując  dyplom inżyniera budownictwa. W tymże roku rozpoczął pracę zawodową w Elektrociepłowni w Bielsku – Białej na stanowisku inspektora nadzoru.  W latach 1964 ÷ 1969 pracował na stanowisku Kierownika Działu Inwestycji w Fabryce Aparatów Elektrycznych „Apena” w Bielsku – Białej.  W 1969 r. objął stanowisko Dyrektora Rejonowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli, którą kierował do czerwca 1975 r. Po utworzeniu w 1975 r. województwa bielskiego, został powołany na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Rejonowych Dyrekcji będących w tej strukturze organizacyjnej. Po reformie ustrojowo – gospodarczej, od 1991 r. do 1995 r. był dyrektorem  Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych, które kontynuowało inwestycje na terenie Bielska Białej, po zlikwidowanej Rejonowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli. W 1995 r. przeszedł na emeryturę. W czasie swojej pracy zawodowej brał udział w pracach koncepcyjnych, projektowych i realizacji kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Bielska – Białej, m.in. wielu osiedli mieszkaniowych, obiektów i budowli komunalnych, obiektów użyteczności publicznej, m.in. Domu Muzyki, Bielskiego Centrum Kultury, Szpitala Wojewódzkiego.  W czasie swojej kariery zawodowej czynnie uczestniczył w działalności społecznej. W latach 1970 – 1980 był prezesem Oddziału Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, członkiem Wojewódzkiego Zarządu i Zarządu Głównego PZiTB.  W ostatnim okresie był Przewodniczącym Koła Seniorów Oddziału PZiTB w Bielsku - Białej. W latach 1964 ÷ 1983 był wykładowcą przedmiotów zawodowych w Technikum Budowlanym w Bielsku – Białej. Po przejściu na emeryturę kontynuował pracę. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa technicznego. Od  1967 r.  był biegłym ds. budowlanych z listy Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach, od 1975 r. był biegłym z listy Wojewody Bielskiego, będąc również członkiem rady ds. koordynacji działalności biegłych. Od 1982 r. po przystąpieniu biegłych z listy Wojewody Bielskiego do Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Budowlanych oraz po powołaniu Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych uczestniczył w pracach tych gremiów. W czerwcu 1994 r. uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. W 1995 r. po utworzeniu Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych wybrany został na skarbnika i aktywnie uczestniczył w pracach Oddziału. W 1996 r. był współorganizatorem  koordynatorów prac związanych z kompletacją prac egzaminacyjnych i obsługą logistyczną egzaminu. Po wprowadzeniu praktyk zawodowych dla osób ubiegających się o uprawnienia  rzeczoznawcy majątkowego, był jednym z prowadzących zajęcia. Był również członkiem Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Budowlanych. Był jednym z nielicznych rzeczoznawców  w Śląskim Stowarzyszeniu, którzy zajmowali się wyceną mienia zaburzańskiego.     

Leszek był zawsze życzliwy i nigdy  nie odmawiał porad czy pomocy koleżankom i kolegom. Był lubiany i szanowany w środowisku zawodowym, przez przyjaciół, kolegów i znajomych. Wolny czas poświęcał Rodzinie.  Pozostawił Żonę, rodziny Syna i Córki, z pięcioma Wnukami i czterema Prawnukami. W latach młodości był alpinistą, bardzo dobrze jeździł na nartach. Lubił podróże. Uczestniczył w wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez  PZiTB, jak i przez ŚSRM. Ostatnia wycieczka tej wiosny - do Sandomierza i Zamościa…..

W dniu 30 sierpnia  2019 r. w kościele i na cmentarzu, w bielskiej dzielnicy Straconka, poza Rodziną, sąsiadami, współpracownikami i znajomymi z dawnych miejsc pracy, żegnało Go grono przyjaciół, koleżanek i kolegów – rzeczoznawców majątkowych i przedstawiciele Władz Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Pozostanie w pamięci Najbliższych i Wszystkich, którzy Go znali.

 Jan Lubecki