Wielowymiarowa i ponadczasowa wartość drzew leśnych

Autor: Marek Gancarczyk Tagi: Warsztat i Metodyka,

Wyjątkowa, naturalna, ponadczasowa i wielowymiarowa wartość drzew leśnych opisanych jako przykładowe w niniejszym artykule została przedstawiona przez autora w gronie zawodowym 20-21 września 2019 roku podczas XXVIII KRAJOWEJ KONFERENCJI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KIELCACH. 


„Wielowymiarowa i ponadczasowa wartość drzew leśnych”

Wyjątkowa, naturalna, ponadczasowa i wielowymiarowa wartość drzew leśnych opisanych jako przykładowe w niniejszym artykule została przedstawiona przez autora w gronie zawodowym 20-21 września 2019 roku podczas XXVIII KRAJOWEJ KONFERENCJI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KIELCACH. 

Wspólnie działaliśmy i staramy się nadal dalej egzystować w środowisku, gdzie istotnym elementem są między innymi drzewa leśne, Nasi sprzymierzeńcy, których aktualnie bardzo potrzebujemy żeby razem przeżyć dalej na Ziemi.    

Autor niniejszego artykułu rzeczoznawca majątkowy z wykształceniem leśnym przeprowadził badania w ramach dostępnych własnych środków i zgromadzonych zasobów literatury specjalistycznej z zakresu m.in. „nauk leśnych” w celu zaprezentowania Koleżankom i Kolegom Rzeczoznawcom Majątkowym przykładowego zbioru drzew krajowych gatunków leśnych posiadających wielowymiarową wartość, która nabrała szczególnego znaczenia w czasach obecnych , także w aspekcie poszukiwań i powrotów do naturalnych walorów zdrowotnych drzew leśnych oraz wartościowego surowca innego niż drewno, które oferują człowiekowi drzewa leśne rosnące na gruncie i będące jego częścią składową. 

Priorytetowe cele i atrybuty wyznaczane drzewom leśnym to między innymi regeneracja naturalnego środowiska przyrodniczego.

Drzewa leśne w miarę posiadanych sił przystosowawczych i właściwości gatunkowych  podejmują walkę z przesuszeniem gruntu, jak również próbują przeżyć w warunkach podtopienia gruntu, przyjmą na siebie i do siebie w miarę posiadanych naturalnych właściwości zanieczyszczenia powietrza, często wyjątkowo groźne dla drzew i ludzi. Przekroczenie granicznego stopnia stężeń substancji toksycznych lub przy długotrwałym działaniu także stężeń słabszych, powoduje u drzew leśnych zamieranie,  zniekształcenia wyglądu, osłabienia na czynniki chorobotwórcze, wzmożony atak szkodników owadzich pierwotnych i wtórnych, a w konsekwencji obserwowane obecnie wycofanie się gatunku w zmienianym klimacie XXI wieku.

Żywe drzewo leśne jest dzisiaj warte więcej niż drewno.

Przeprowadzone badania literatury specjalistycznej umożliwiły autorowi niniejszego artykułu potwierdzenie wielowymiarowej wartości żywego drzewa leśnego poprzez przedstawienie ciekawych przykładowych gatunków rodzimych drzew leśnych opisanych i usystematyzowanych wg wymagań charakterystycznych dla danego gatunku wg naturalnych atrybutów drzew jak poniżej :

1.Grab zwyczajny wymaga gleb świeżych i wilgotnych, piaszczysto – gliniastych, ma wymagania glebowe średnie, mniejsze  niż buk zwyczajny.  Posiada naturalną średnią wrażliwość na działanie skumulowanych zanieczyszczeń powietrza. Posiada naturalną stosunkowo małą wrażliwość na działanie związków siarki w powietrzu. Posiada istotne właściwości biocenotyczne.

2.Klon jawor lubi gleby świeże, odpowiadają mu również gleby wilgotne w górskich dolinach, ale nie ze stojącą wodą. System korzeniowy ma bardzo silnie rozwinięty, wytwarza korzeń palowy, potem wytwarza głębokie korzenie serdeczne. Las jaworowy porasta małe dolinki w górach, tam gdzie jest dużo wilgoci. Posiada naturalną stosunkowo małą wrażliwość na działanie związków siarki w powietrzu. Klon jawor ( Acer pseudoplatanus L.) przez Polske przechodzi północna granica zasięgu. Klon jawor występuje także w okolicach Szczecina oraz wyspowo między Toruniem  i Olsztynem.              W górach Klon jawor  występuje wyżej niż Klon zwyczajny osiągając wysokość 1550 m.n.p.m. W Karpatach jest po buku i jodle trzecim ważnym składnikiem lasów dolnoreglowych/ posiada istotne właściwości biocenotyczne.

3.Olsza szara ma skromniejsze wymagania niż olsza czarna, może rosnąć na glebach płytszych  oraz posiada dużą zdolność do przystosowania się do różnych warunków glebowych dostosowując się do środowiska. Posiada naturalną średnią wrażliwość na działanie skumulowanych zanieczyszczeń powietrza.Posiada naturalną stosunkowo małą wrażliwość na działanie związków siarki w powietrzu. Posiada naturalną stosunkowo małą wrażliwość na działanie związków fluoru w powietrzu.W Polsce zasięg ma mniejszy niż olsza czarna. Występuje pospolicie w górach  na południu kraju oraz na północy od pojezierza Suwalskiego po Bory Tucholskie i Wysoczyznę Dobrzyńską .Posiada istotne właściwości biocenotyczne. Posiada istotne właściwości fitomelioracyjne.

4.Lipa drobnolistna ma średnie wymagania siedliskowe, lubi gleby głębokie, bogate mineralnie, świeże i pulchne.  Posiada naturalną średnią wrażliwość na działanie skumulowanych zanieczyszczeń powietrza. Posiada naturalną stosunkowo małą wrażliwość na działanie związków siarki w powietrzu. Posiada właściwości biocenotyczne m.in. jako  żywiciel licznych pożytecznych gatunków owadów.

5.Jarząb pospolity pod względem gleby jest mało wymagający. Znosi ocienienie i jest odporny na mrozy. System korzeniowy rozrasta się silnie lecz jest płytki. jarząb pospolity. Rośnie nawet na piaskach. Jarząb pospolity w Polsce spotykany na całym niżu, a w górach po strefę kosodrzewiny. Występuje niemal w całej Europie z wyjątkiem najbardziej południowych regionów. Posiada właściwości biocenotyczne, m.in. jako żywiciel licznych pożytecznych gatunków owadów i wielu ptaków. Rośnie szybko. Znosi ocienienie, ma zastosowanie także do różnego rodzaju zadrzewień w krajobrazie otwartym jako piękny krajowy gatunek, bardzo zmienny, tworzący liczne odmiany i formy.


Wniosek generalny.

Drzewa leśne regenerują zniszczone powietrze, glebę i wodę, czyli szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze. Warto docenić tak wyjątkowe i potrzebne obecnie  atrybuty żywych drzew leśnych  w specjalistycznych  opiniach rzeczoznawców majątkowych XXI wieku.

Podziękowania od autora.

Dziękuję Celinie, Ewie, Joli,

za natchnienie rzeczoznawcy majątkowego i leśnika do opowieści o wartości drzew.  

Dziękuję kol. Janowi Siudzińskiemu za pomoc merytoryczną oraz wsparcie w powstaniu artykułu dla kwartalnika „ Nieruchomość”  Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

mgr inż. Marek Gancarczyk 

Źródło literatury: 

Praca zbiorowa „  XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych - WYCENA NIERUCHOMOŚCI SPECJALNYCH - Kielce 20-21 września 2019 r. ” ,

- sesja nr 5. Problematyka nr 3. Autor referatu  rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Marek Gancarczyk „Wielowymiarowa wartość drzew w wycenie nieruchomości nietypowych ( specjalnych .”