Pożegnanie dr inż. Leszka Zajączkowskiego

Z głębokim żalem informuję, że zmarł nasz kolega dr inż. Leszek Zajączkowski, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.


Z głębokim żalem informuję, że zmarł nasz kolega dr inż. Leszek Zajączkowski, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, przyjaciel Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Od początku powstania ruchu zawodowego był aktywnym działaczem. Uczestniczył w 1992 roku w zespole przygotowującym pierwsze zasady wyceny nieruchomości. Również  w 1992 roku został członkiem pierwszej Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, w dalszych latach był też członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, członkiem pierwszej Komisji Arbitrażowej działającej przy PFSRM w Warszawie. Uczestnicy organizowanych przez MSRM Konferencji na temat wycen nieruchomości zabytkowych "WAZA" pamiętają jego zaangażowanie przy organizacji Konferencji. Swym humorem, dowcipem ale i wiedzą zyskiwał sympatię wielu z nas. Wiedzą dzielił się  prowadząc wykłady na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej  oraz na studiach podyplomowych "Szkoła Wiedzy o terenie w Krakowie".

Członkom rodziny, przyjaciołom, znajomym jednym słowem wszystkim, którzy mieli szczęście poznać bliżej kol. Leszka Zajączkowskiego składam w imieniu własnym oraz Rady Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach  serdeczne wyrazy współczucia.  

Pożegnanie odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim (Kaplica) w środę, dnia 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.20.

Ewa Łukasik-Kisiel
Prezes ŚSRM