Komunikat Prezesa

Autor: Ewa Łukasik - Kisiel Tagi: Komunikaty Prezesa,

Koleżanki i Koledzy!

Witam serdecznie po dłuższej przerwie związanej z sezonem urlopowym. Wrzesień upłynął pod znakiem XXVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017r. w Łodzi. 


Koleżanki i Koledzy!

Witam serdecznie po dłuższej przerwie związanej z sezonem urlopowym. Wakacje minęły. Z pogodą w Polsce w tym roku bywało różnie. Niestety wiele atrakcyjnych miejsc, gdzie zawsze świeci słońce, w tym roku było mniej obleganych z racji zagrożeń terrorystycznych. Cóż, przyszło nam żyć w "ciekawych czasach". Mam nadzieję, że zdołaliście Państwo wszyscy odpocząć i wrócić do codziennych zajęć z werwą i ochotą.
Wrzesień upłynął pod znakiem XXVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017r. w Łodzi. Konferencję przy współudziale PFSRM organizowało Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Obchodziło ono w tym roku swój Jubileusz XXV-lecia. Uroczystości Jubileuszowe miały miejsce 20 września 2017r. w budynkach XIX-wiecznego kompleksu pofabrycznego na terenie zabytkowej dzielnicy Łodzi - Księży Młyn. Industrialna atmosfera tego miejsca doskonale wpisywała się w tematykę konferencji: "Rewitalizacja, czyli jak przywrócić wartość przestrzeni". Sama konferencja odbywała się w równie ciekawym miejscu, Instytucie Europejskim, który ma swą siedzibę w dawnym Pałacu Scheiblerów przy ul. Piotrkowskiej. Miłym akcentem XXVI KKRM było wręczenie medalu AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM” naszemu koledze  Krzysztofowi Urbańczykowi. To już czwarty członek ŚSRM po kol. Andrzeju Kalusie, prof. Stanisławie Kalus i śp. kol. Henryku Hajdaszu uhonorowany tym najwyższym wśród rzeczoznawców majątkowych odznaczeniem. Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY!!!
Jak zwykle Konferencję poprzedziły dwudniowe obrady Rady Krajowej PFSRM i głównie o tym chciałam Państwu opowiedzieć. Jak zapewne wszyscy wiecie, z dniem 1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. O 51 zmianach w ustawie w bardzo przejrzysty sposób opowiedział Państwu kol. Krzysztof Urbańczyk podczas szkolenia, które odbyło się w 28 września br. w Katowicach. Wcześniej ze zmianami mogli się Państwo zapoznać w e-kwartalniku w artykule, który również opublikował kol. Krzysztof Urbańczyk. Prezydent PFSRM, kol. Marek Wiśniewski, poinformował Radę Krajową o zmianach organizacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie podlegamy Departamentowi Gospodarki Przestrzennej, którym kieruje podsekretarz stanu Tomasz Żuchowski. Ponieważ od 1. września kompetencje do ustalania standardów zawodowych posiada wyłącznie Minister Infrastruktury i Budownictwa, naszą rolą jako środowiska zawodowego pozostaje aktywny udział w pracach nad nowymi standardami opracowywanymi przez resort. W Dzienniku Urzędowym MIiB z dnia 1 września 2017r. poz.59 opublikowany został standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1 - wycena dla zabezpieczenia wierzytelności.  W przygotowaniu jest standard zawodowy dotyczący wyceny nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych i kolejowych. Przygotowany w czerwcu br. przez Komisję ds. standardów przy PFSRM projekt tego standardu nie został przez Radę Krajową przyjęty, w związku z czym Zarząd Federacji powołał specjalny zespół, w skład którego weszli dr inż. Zdzisława Ledzion - Trojanowska, prof. Ewa Kucharska-Stasiak i mgr inż. Zdzisław Małecki. Przygotowali oni projekt standardu, który po zaakceptowaniu większością głosów przez Radę Krajową został przesłany do MIiB. W przyszłości okaże się, ile z tego zostanie wykorzystane.
W tym miejscu chciałam poinformować i jednocześnie pogratulować naszemu koledze, Markowi Wiśniewskiemu, wyboru do Komisji Standardów TEGoVA. Uczestnictwo Prezydenta PFSRM w Komisji Standardów TEGoVA jest dla naszego środowiska niezwykle cenne i ważne. Na gruncie europejskim ścierają się stanowiska dotyczące wycen do celów zabezpieczeń wierzytelności bankowych za pomocą AVM-ów, które uznawane jest za główne wykwalifikowane narzędzie do wyceny w Holandii. Jednocześnie europejskie standardy zawodowe wykluczają metody statystyczne do wycen nieruchomości w celu zabezpieczeń wierzytelności. Nikt nam nie gwarantował, że uprawiając zawód rzeczoznawcy majątkowego będzie łatwo. Dlatego tak ważne jest wspólne działanie i aktywne włączanie się w prace  zarówno na poziomie Stowarzyszenia, jak i Federacji, o co proszę i do czego zachęcam.
W związku z rezygnacją kol. Krzysztofa Urbańczyka z prac w Komisji Rewizyjnej przy PFSRM z racji pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej przy Federacji, odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Nasz kolega, Włodzimierz Szulc, rekomendowany przez ŚSRM w wyniku głosowania został przyjęty w skład KR, czego serdecznie mu gratulujemy!

Na zakończenie chciałam poinformować, iż znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami przywraca obowiązek ustawicznego szkolenia. W najbliższym czasie przygotowujemy dla Państwa dwa szkolenia:

  1. 30 października br. - szkolenie bezpłatne dla członków ŚSRM na temat służebności przesyłu - prowadzący Piotr Zamroch,
  2. 23-24 listopada br. - wyjazdowe dwudniowe szkolenie odpłatne na temat wycen nieruchomości rolnych i ich części składowych - prowadzący Tomasz Ciodyk i Krzysztof Urbańczyk.

Dokładny program szkoleń oraz koszt szkolenia wyjazdowego zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej po otrzymaniu od prowadzących szczegółowego programu.

Zapraszam do śledzenia naszej strony w nowej odsłonie oraz do czynnego udziału w życiu naszego Stowarzyszenia, bo tylko wtedy mają sens podejmowane przez Radę ŚSRM działania.

Pozdrawiam

Ewa Łukasik-Kisiel

Prezes ŚSRM