Komunikaty KO z 15.05.2017 r.

Sprawa KO nr 1/I/17

Komisja Opiniująca Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach informuje, że w sprawie nr 1/I/17 wydała dwie negatywne oceny operatów szacunkowych (art. 157  ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2016r. poz. 2147)

 Sprawa KO nr 12/III/17

Komisja Opiniująca Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach informuje, że w sprawie nr 12/III/17 wydała dwie negatywne oceny operatów szacunkowych (art. 157  ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2016r. poz. 2147)

 Sprawa KO nr 13/III/17

Komisja Opiniująca Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach informuje, że w sprawie nr 13/III/17 wydała negatywną ocenę operatu szacunkowego (art. 157  ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2016r. poz. 2147)