GAZETKA ODDZIAŁOWA - czyli co w trawe piszczy

Gazetka oddziałowa nr: 1goRM2BB

Gazetka oddziałowa Rzeczoznawców Majątkowych oddz. ŚSRM w Bielsku – Białej.
Numer pierwszy: 1goRM2BB z dnia 19 lipca 2019 roku.
Dzień dobry Szanowni Rzeczoznawcy Majątkowi.
„…z wakacyjną, poranną kawą , dobrą energią oraz dobrymi wiadomościami ”
Przewodniczący Zarządu Oddziału ŚSRM w Bielsku-Białej
Marek Gancarczyk.
Pierwszy numer gazetki oddziałowej w serdecznych, spontanicznych słowach rozpoczynam od miłego przywitania dla Koleżanek i Kolegów wraz z podziękowaniem za to, że mogę przekazać bieżące wiadomości jako Przewodniczący Zarządu Oddziału ŚSRM w Bielsku-Białej nowej kadencji od 17 maja 2019 roku.
Czas jest wakacyjny, a kto może odpoczywa, więc w imieniu Szanownych Koleżanek i Kolegów w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej oddziału z Bielska-Białej serdecznie dziękuję za wybory oraz przedstawiam oficjalnie składy osobowe „ Szanownych Społeczników”:
- w Zarządzie ŚSRM o/BB: Izabela Razowska, Małgorzata Klepacka – Adamus, Jan Siudziński, Michał Bala, Marek Gancarczyk,
-w Komisji Rewizyjnej ŚSRM o/BB: Joanna Grajewska, Wiesław Niebudek, Wojciech Gryboś.
Aktualny numer gazetki oznaczyłem sygnaturą 1goRM2BB oraz kolejne wykonam podobnie, jeżeli taka forma zostanie zaakceptowana chętnie będę współtworzył oraz proponował proste formy informowania Szanownych Koleżanek i Kolegów Rzeczoznawców Majątkowych Oddziału ŚSRM w Bielsku-Białej o sprawach oddziałowych w formie przyjaznego dla środowiska naturalnego sprawozdania.
Gazetka oddziałowa nr: 1goRM2BB

„Było…”
Zarząd o/BB w okresie 17.05.2019 – 19.07.2019 wykonał m.in. następujące prace:
- zorganizowano 3 x zebrania Zarządu Oddziału 2BB, w tym także wspólne Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych obecnych oraz dotychczasowych, gdzie odbyły się serdeczne podziękowania, przywitania, przekazania, etc.
-wspólnie z Szanownym Panem Janem Lubeckim odnowiliśmy pamięć o Naszym Szanownym Koledze Rzeczoznawcy Majątkowym ś.p. Panu Stanisławie Kamińskim,
-przeprowadzono inwentaryzację stanu sprzętu oddziałowego, spis wszystkich aktualnych kompletów kluczy i haseł do siedziby oddziału, wg stanu na dzień 26 czerwca 2019 r.
„Jest…”
Zarząd o/BB na dzień 19.07.2019 prowadzi aktualnie m.in. następujące projekty w trakcie prac:
- organizacja zebrania Zarządu Oddziału 2BB w terminie wrześniowym 2019,
- organizacja szkolenia p.t. „ Wycena marki… ” w terminie 19 października 2019 r. w godzinach od 11.00 do 17.00, punktowane i uzgodnione z Władzami ŚSRM w Katowicach, gdzie miejsce szkolenia zaplanowano w obszarze Browaru Żywieckiego tj. Muzeum Browaru Żywieckiego, sali kuflowej, rezerwacja z pomocą kol. Moniki Pępek, szczegóły w trakcie uzgodnień z kadrą wykładowców, będą przekazywane na bieżąco poprzez gazetkę oddziałową oraz stronę internetową ŚSRM za zgodą Szanownej Pani Prezes ŚSRM Ewy Łukasik – Kisiel.
„Będzie…”
Zarząd o/BB po dniu 19.07.2019 planuje wprowadzić m.in. następujące projekty :
- zorganizować w ramach oddziału ŚSRM w Bielsku-Białej Zespoły Edukacyjno – Warsztatowe tzw ( ZEW ) w liczbie od ZEW nr 1 do ZEW nr 12, umożliwiające zebranie ustawowych punktów edukacyjno-warsztatowych z poziomu organizacyjnego w Bielsku-Białej za ciekawe, sprawne i regularne warsztaty, także z udziałem istniejących klubów tzw. KDW prowadzący kol. Andrzej Garus oraz KBS prowadzący kol. Jan Bagiński.
-wspólnie z kol. Janem Lubeckim, kol. Joasią Grajewską, kol. Andrzejem Garusem zapraszając oraz prosząc o wsparcie w odnalezieniu miejsc spoczynku planujemy odnowić pamięć o Naszych Szanownych Koleżankach i Kolegach Rzeczoznawcach Majątkowych m.in. we wrześniu ś.p. Pani Danuty Wendlandt, w październiku ś.p. Pana Fryderyka Owczarza.
Z uszanowaniem oraz pozdrowieniem wakacyjnym, życząc miłego dnia także w pracy, dziękując za uwagę ,prosząc o przychylne spojrzenie na formę i treść,
Szanownym Koleżankom i Kolegom Rzeczoznawcom Majątkowym,
red. Marek Gancarczyk.